Premie overlevenden WOII onderzocht

Minister Klink gaat de „achtergronden van het verzoek om de Duitse uitkeringen aan Joodse vervolgingsslachtoffers vrij te stellen van de heffing van premies voor volksverzekeringen” opnieuw bekijken. Dat zegt hij in antwoord op vragen van deze krant. Joodse overlevenden van de Holocaust ontvangen financiële compensatie van Duitsland. De Nederlandse overheid houdt op dit bedrag premies in voor volksverzekeringen als de AOW en de AWBZ. Dat wordt door veel slachtoffers als onrechtvaardig ervaren.

De kwestie, die al jaren sleept, is om twee redenen opnieuw actueel. De groep slachtoffers die vergoeding ontvangt, is vorige maand verdubbeld van ongeveer 1.500 tot 3.000, als gevolg van toezeggingen van de Duitse overheid. Overlevenden die in de jaren zestig een kleine vergoeding ontvingen, werden daarna uitgesloten van verdere compensatie. Van dat standpunt is Duitsland nu teruggekomen.

Daarnaast speelt het feit dat minister Klink (Welzijn, CDA) vorige maand namens de regering excuses aanbood aan Selma Engel, een overlevende van concentratiekamp Sobibor, vanwege het starre en weinig empathische optreden van de Nederlandse overheid dat haar na thuiskomst ten deel viel.

Hans Vuijsje, directeur van het Joods Maatschappelijk Werk, hoopt dat dit inzicht ertoe zal leiden dat „uitkeringen aan slachtoffers van de Holocaust niet langer belast worden”.