Hulde aan Ger Groot met die aanval op de Hoge Raad

Volgens Ger Groot bedreigt de Hoge Raad de rechtsstaat met zijn veroordeling van de SGP (Opiniepagina, 18 april). Dat kwam hem op een uitval van Elsbeth Etty te staan (Opiniepagina, 20 april). Zij vindt het inconsequent om de SGP wel toe te staan te zondigen tegen het antidiscriminatie-artikel in de Grondwet, terwijl het ondenkbaar is dat een partij dat ongestraft zou kunnen doen met Joden of homoseksuelen. Maar dit gaat toch voorbij aan de pointe van Groot.

Het antidiscriminatie-artikel luidt als volgt: „Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Problematisch is de frase „op welke grond dan ook”. Dominante maatschappelijke opvattingen zullen bepalen of iets als discriminatie moet worden gezien (Kortmann e.a.). De Grondwet kreeg er zo een ‘caoutchouc-artikel’ bij, een artikel dat je, net als rubber, in alle richtingen op kan rekken. Als de ‘dominante maatschappelijke opvattingen’ veranderen, zal je steeds andere en nieuwe groepen hebben tegen wie dit artikel in stelling gebracht kan worden. Er is nog heel wat discriminatie tussen mannen en vrouwen in onze samenleving. Binnen de Katholieke Kerk mogen alleen maar mannen priesters zijn, binnen de islam kunnen alleen maar mannen imam worden. Hoe zit het met de ‘heilige boeken’ die dit legitimeren? Waarom zijn alleen mannen automonteur en alleen maar vrouwen secretaresse? Zo kun je nog wel even doorgaan. Waarom hoor je daar de Hoge Raad niet over? Omdat binnen ‘de dominante maatschappelijke opvattingen’ die vormen van discriminatie nog niet ontdekt werden? Wat daar ook het antwoord op is, hier is sprake van rechtsongelijkheid: de SGP wordt aangepakt, maar het katholicisme, de islam en directeuren van garagebedrijven gaan vrijuit. Het grondwetsartikel dat gelijkheid van behandeling wil garanderen, genereert juist ongelijkheid van behandeling. Dat krijg je met onnauwkeurig geformuleerde caoutchouc-artikelen. Alle lof daarom voor Groot dat hij de veroordeling van de SGP aangreep om ons hierop te attenderen.

Frank Ankersmit

Hoogleraar intellectuele geschiedenis, Groningen

    • Frank Ankersmit