Het Paleodieet 3

Wetenschapsbijlage 10-04-10

Als voedingskundige heb ik ‘Het paleodieet’ door Martijn Katan en het interview ‘Het Raadsel van de hersenziekten’ met Jan van Ree met belangstelling gelezen. Maar ik vind dat beide professoren wel erg kort door de bocht redeneren. Bovendien hebben hun onderwerpen méér met elkaar gemeen dan uit de artikelen blijkt. Het is niet zinvol om te speculeren wat onze voorouders in het stenen tijdperk aten, want dat zal van seizoen tot seizoen, van klimaatzone tot klimaatzone en van continent tot continent totaal verschillend zijn geweest. Mijn eigen jarenlange studie naar de voeding van natuurvolken in Oost Afrika heeft me echter geleerd dat jager-verzamelaars zeer matige eters zijn van dierlijke eiwitten. De reden is eenvoudig: de natuur kan dat gewoon niet opbrengen. Jager-verzamelaars leven in balans met de natuur, anders is het gauw met ze gedaan. Dit betekent dat ze de natuur niet uitputten en herstel- en rustperiodes handhaven als dat nodig is. Dit streven naar een duurzame relatie met de natuur vindt men ook terug in de strikte voedingsvoorschriften van de Ethiopisch-Koptische kerk, die de gelovigen twee vastendagen per week voorschrijft alsmede twee lange vastenperiodes in het voor- en najaar. Een Ethiopisch-Koptische gelovige (de meerderheid van de bevoking in dat land) eet daardoor zo’n 170 dagen per jaar strikt vegetarisch. Door deze sobere maar zeer gezonde leefwijze, zijn de westerse welvaartsziekten er onbekend, terwijl het mede een oorzaak is van de onophoudelijke stroom duuratleten die het land voortbrengt.In de westerse wereld, daarentegen, is de afgelopen 50 jaar de consumptie van dierlijke eiwitten door bedrijfsleven en overheid opgejaagd naar onvoorstelbare hoogte. Er is géén andere macro-nutriënt waarvan de consumptie zo sterk is toegenomen. De gemiddelde Nederlandse consument eet momenteel twee tot drie keer zoveel eiwitten als het lichaam nodig heeft. De gevolgen zijn ernaar, want iedereen weet inmiddels dat de bio-industrie enorme schade toebrengt aan het milieu en de tropische regenwouden, en bovendien de belangrijkste veroorzaker is van de klimaatverandering. Veel minder bekend is echter dat een hoge eiwitconsumptie ook zeer schadelijk is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid; een boodschap die bij de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven slecht valt en die ook maar moeizaam doordringt tot de universiteiten. Dat professor Van Ree onze sterk veranderde voedingsgwoonten niet één keer noemt als mogelijke oorzaak van de toegenomen geestes- en hersenziekten, is tekenend voor de situatie. Het is namelijk absoluut ondenkbaar dat die voedingsgewoonten daarop géén invloed zouden hebben!Naar verwachting zal het de westerse Homo sapiens dus net zo vergaan als de vleesetende Neanderthaler: verdrongen worden door volken die verstandiger leven, en vervolgens uitsterven.

ing. E.R. van Slooten

Maarssen

    • Ing. E.R. van Slooten