Griekenland moet buikriem aanhalen

Griekenland staat op het punt te beginnen aan een groot experiment in soberheid. De Griekse regering en haar partners in de Europese Unie lijken eindelijk de Griekse uitdaging onder ogen te willen zien. Een omvangrijke en pijnlijke deal zal waarschijnlijk op maandag naar buiten worden gebracht.

Griekenland zal in drie jaar tijd 100 tot 120 miljard euro ontvangen, genoeg om de kredietbehoeften van het land te bevredigen zonder een beroep te hoeven doen op de markt. In ruil daarvoor zal de Griekse regering grote bezuinigingen doorvoeren, die neerkomen op 11 procent van het bruto

binnenlands product. De pensioengerechtigde leeftijd zal stijgen van 53 naar 67 jaar.

De harde Duitse lijn – dat steun pas mogelijk is op voorwaarde van

serieuze hervormingen – lijkt te hebben getriomfeerd. Maar de Europese politici hadden Griekenland vorig jaar November tot echte soberheid moeten dwingen, toen het geschatte begrotingstekort over 2009 werd verdubbeld naar 13 procent van het bbp. Het uitstel heeft beleggers de tijd gegeven steeds heftiger scenario’s te bedenken voor besmetting door de hele eurozone heen.

Aan de Griekse kant komen de bezuinigingen zo’n twintig jaar te laat. Dit zijn niet de enorme economische offers die in oorlogstijd worden geëist, maar slechts een poging om de overheid en het hele land de tering naar de nering te laten zetten.

Het voorgestelde steunpakket kalmeert de nerveuze markten nu al. De angst voor Griekse bankfaillissementen en besmetting van de eurozone moet nu verdwijnen. Maar hoewel de onmiddellijke crisis tot bedaren is gebracht, zijn de Griekse problemen niet opgelost.

In de eerste plaats is niet duidelijk dat de Grieken, met name de machtige vakbonden, het medicijn zullen accepteren. Ze zullen veel armer worden als de buitenlandse financiële hulp wordt afgeslagen. Maar jaren van zwak begrotingsbeleid duiden erop dat het onder ogen zien van de economische realiteit geen nationale deugd is.

Dan is er de schuldenlast, waarvan Standard & Poor's verwacht dat die eind dit jaar de 124 procent van het bbp zal bereiken. Die last kan nog zwaarder worden als de lagere lonen, die nodig zijn om de begroting in evenwicht te brengen, het bbp en de belastingopbrengst omlaag zullen trekken.

Een Griekse schuldsanering kan nog steeds nodig zijn. Maar zelfs als zo’n stap noodzakelijk is, zouden succesvolle hervormingen het land later in een betere vorm brengen.

Edward Hadas

    • Edward Hadas