Er is geen Europese ‘three strikes you’re out’-bepaling

Illustratie Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Frank Kuitenbrouwer suggereert dat nieuwe Europese richtlijnen een ‘three strikes and you’re out’-bepaling bevatten die het mogelijk maakt om internetgebruikers die in strijd met het auteursrecht handelen van het internet af te sluiten. Maar het nieuwe pakket Telecomrichtlijnen, dat op 25 november 2009 door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd, bevat geen ‘three strikes and you’re out’-bepaling. Europese regels verplichten lidstaten derhalve niet om zo’n bepaling in hun nationale wetgeving op te nemen.

Om piraterij en illegaal downloaden op het internet effectief aan te pakken en auteursrechthebbenden te beschermen, is voor consumenten en gebruikers een legaal alternatief nodig; zonder dat daarbij het open karakter van het internet in gevaar wordt gebracht. Terwijl het internet zonder grenzen is, kennen de onlinemarkten in Europa die grenzen wel. Vooral omdat toegang voor de consument tot auteursrechtelijk beschermde werken per lidstaat kan verschillen.

Tijdens de informele bijeenkomst van telecomministers op 19 april in Granada heb ik er dan ook een punt van gemaakt om een werkelijke digitale interne markt te creëren om Europese burgers in staat te stellen om volop te kunnen profiteren van de mogelijkheden die het internet biedt.

Neelie Kroes

Vicepresident van de Europese Commissie en commissaris voor de Digitale Agenda

    • Neelie Kroes
    • Vicepresident van de Europese Commissie
    • Commissaris voor de Digitale Agenda