Dus Van Heemst vindt mij een ‘Leefbaar’-professor?

De voormalige fractieleider en desondanks eerste woordvoerder van de Rotterdamse PvdA Peter van Heemst noemt de onlangs door de PvdA aangezochte eerste informateur Pieter Winsemius een „ijdeltuit”, zijn eervorige burgemeester en geestesvader Bram Peper behept met de ziekelijke neiging („Peperitis”) tot bemoeizucht met de Rotterdamse politiek, zijn vorige burgemeester Opstelten iemand die zijn opvolger voor de voeten loopt en mij een „Leefbaar-professor” (NRC Handelsblad, 28 april). Van Heemst speelt klaarblijkelijk liever op de man dan op de bal. Met mijn plaats in dat genoemde gezelschap voel ik mij vereerd. Het op mij geplakte label is, hopelijk ten overvloede, volstrekt onjuist. Ik behoor tot de (schaarse) politicologen die menen hun vak beter te kunnen uitoefenen door niet van enige partij lid te zijn. Onafhankelijkheid geeft gelijke distantie en openheid tot alle politieke partijen. Politici uit vrijwel alle landelijke partijen vragen mij dan ook om enigerlei kennis en advies, en voor elk staat mijn deur open. Ook uit een handvol Rotterdamse partijen, van PvdA en Leefbaar tot CDA en VVD, hebben meerdere personen mij de laatste tijd bezocht. Degene die dit keer het spits afbeet was nota bene Peter van Heemst, die mijn analyse van de lokale situatie wilde weten, incluis zijn overleving hierin. Zijn dank van toen zet hij, merkende dat ik ook andere partijen ter wille ben, om in geschimp nu. Hetzelfde lot treft Winsemius, Peper en Opstelten, aan wie hij nog meer te danken heeft. De ‘godfather van de coalitie’, zoals Van Heemst zich bescheiden graag laat noemen, duldt slechts volgzame schapen, geen onafhankelijke mensen. Wordt de tweede PvdA-informateur Hans Smits de volgende die door hem voor bewezen diensten wordt ‘bedankt’? Smits zou dat als compliment moeten opvatten.

Prof. Rinus van Schendelen

Rotterdam

    • Prof. Rinus van Schendelen