De lezer schrijft, de krant antwoordt

1Het aangekondigde vertrek van Birgit Donker als hoofdredacteur met als argument dat er een verschil van inzicht is over de redactionele autonomie, is zeer betreurenswaardig. Birgit Donker heeft in de afgelopen jaren getoond met kop en schouders boven de materie te staan. Ik zal haar bijdragen node missen.

Pieter Gerritsen

Moergestel

Na kennisneming van de interventie van de heer Sauer wilde ik in een eerste opwelling mijn abonnement opzeggen. Ik ben hierop teruggekomen, maar blijf het onjuist vinden dat aan redactionele verantwoordelijkheden getornd wordt.

Jullie zijn het die in de loop der tijd de kwaliteit van de krant op peil gebracht en gehouden hebben. Mocht in de naaste toekomst blijken, dat de benadering van nieuws duidelijk gaat wijzigen, dan vrees ik alsnog te moeten afhaken en een ‘krantenloos’ burger te worden vanwege gebrek aan alternatieven. Erop vertrouwend dat het niet zover komt, wens ik u sterkte met de nieuwe wind, die voorshands uit een verkeerde hoek lijkt te waaien.

Harm Barteling

Antwerpen

De krant antwoordt

De bijdragen die de hoofdredacteur, en incidenteel een van haar adjuncten, in deze rubriek de afgelopen jaren schreef, werden zeer gewaardeerd door lezers, dat is duidelijk. Ze bieden inzicht in de praktische afwegingen die op de redactie worden gemaakt, en in de ambachtelijke normen die wij daarbij hanteren. De hoofdredactie zal deze rubriek dan ook zeker voortzetten met dat doel voor ogen: de band met onze lezers sterk houden, door beslissingen en keuzen die de krant maakt te verduidelijken wanneer lezers daarom vragen.

Een aantal lezers was dermate verontrust over de gebeurtenissen van de afgelopen week bij deze krant dat zij hebben overwogen hun relatie met NRC Handelsblad te beëindigen. Gelukkig zegt de lezer er bij dat hij dat „in een eerste opwelling” overwoog en de daad niet bij het woord heeft gevoegd. Onze lezers zijn kostbaar. De term ‘krantenloze burgers’ is trouwens een vondst, en voor ons natuurlijk een innerlijke tegenspraak. NRC Handelsblad wil juist de krant zijn voor geïnteresseerde en betrokken burgers, en niet alleen voor consumenten van nieuws. Die laatsten worden tegenwoordig op allerlei manieren bediend, van gratis tabloids tot getwitterde mededelingen – soms zelfs afkomstig van een bewindsman die kennelijk (iets) tijd over heeft. Ons gaat het om lezers die zelf willen denken (onze reclameleus is dan ook zó te lezen: ‘ik denk...’, dus ik lees NRC), op basis van hoogwaardige journalistiek, met een grote belangstelling voor alles wat er in Nederland gebeurt, maar ook een nadrukkelijk internationale blik. En die inzet is onverminderd na deze bizarre en roerige week, waarin een conflict binnen de directie van NRC Media bv over de journalistieke eindverantwoordelijkheid voor publicaties op een dramatische manier tot uitbarsting kwam.

In dat conflict steunden wij de hoofdredacteur. De oplossing die onze eigenaren hebben gekozen, betreuren wij zeer. Op de redactie leeft het gevoel dat hier een olifant door de porseleinkast is gegaan. Ons hoofdartikel van afgelopen woensdag (te vinden op de site nrc.nl) laat er echter ook geen twijfel over bestaan dat wij de krant blijven maken volgens dezelfde liberale principes en met dezelfde ambachtelijke regels als altijd. Dat gaan we ook de komende tijd laten zien.