Barclays niet meer beter dan de rest

Barclays is teruggevallen in de roedel. In februari wist de Britse bank haar aandeelhouders nog te verrassen toen haar zakenbank, Barclays Capital, de handelsomzet over het vierde kwartaal gelijk wist te houden aan het voorgaande, terwijl de concurrentie omzetdalingen meldde van 30 procent . Nu lijkt het precies andersom te zijn.

De resultaten van Barcap over het eerste kwartaal waren veel slechter dan de verwachtingen, waardoor de beurskoers gisteren met 5 procent daalde. De omzet van de divisie voor obligaties, valuta’s en grondstoffen (FICC) was op jaarbasis 37 procent lager. Dat was deels te wijten aan de toegenomen concurrentie.

Toen Barcap-topman Bob Diamond in het najaar van 2008 de Amerikaanse activiteiten van zakenbank Lehman Brothers overnam, werd zijn ambitie om tot de grote jongens in de zakenbanksector toe te treden geloofwaardig. Maar de concurrentie was toen veel zwakker dan nu. Concurrenten die zich hadden teruggetrokken van de markt keren nu terug; degenen die nooit zijn weggegaan, worden agressiever. Deutsche Bank, JP Morgan en Goldman Sachs zijn er allemaal in geslaagd in het eerste kwartaal hun FICC-inkomsten op jaarbasis vast te houden of te verhogen.

De teleurstellende prestaties van Barcap werden gedeeltelijk gecompenseerd door een verbetering van de situatie op het gebied van de ‘slechte’ schulden op concernniveau. De betalingsachterstanden daalden van 2,3 miljard pond (2,6 miljard euro) in het eerste kwartaal van 2009 naar 1,5 miljard pond. Als gevolg daarvan is de winst vóór belastingen bijna verdubbeld naar 1,8 miljard pond.

Maar een gezondere bedrijfsvoering kan niet verhullen dat de markt lastiger is geworden. Barcap levert 80 procent van de winst van het concern vóór belastingen. Barclays wil dat dit uiteindelijk 30 procent wordt, maar het herstel van zijn andere tak – waar de winst op jaarbasis met 6 procent daalde – zal zich alleen maar voordoen als de rente stijgt. Dat lijkt voorlopig niet te gebeuren.

Intussen liggen er wijzigingen in het toezicht en op het gebied van de belastingen op de loer. Als wordt voldaan aan alle door het Basel Comité voorgestelde hervormingen en diverse overheidsheffingen zou het verwachte rendement op het aandelenkapitaal in 2011 volgens JP Morgan teruglopen van 11,4 procent naar slechts 2,1 procent. Met een kernkapitaal van 9,8 procent is Barclays goed gekapitaliseerd. Maar een stijging van 8 procent van de risicovolle bezittingen in het eerste kwartaal duidt erop dat dat ook nodig is.

De aandelen worden nu verhandeld op de voor dit jaar voorspelde boekwaarde. Beleggers zullen bewijzen willen zien dat de misstap van Barcap slechts een tijdelijk slippertje is.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • George Hay