Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Gascentrale is goede back-up voor onze windenergie

Het opiniestuk van Eelco de Jong en Stan Veuger over duurzame energie staat vol fouten (Opiniepagina, 7 april). Ze beweren dat het Deense succes op windenergie afhankelijk is van de Noorse waterkrachtcentrales, die als ‘back-up’ dienen bij windstille periodes en daarom niet te kopiëren is. In Nederland hebben we echter een net zo geschikte back-up, namelijk gascentrales. Die centrales kunnen in tegenstelling tot kolen- en kernenergie snel extra gas bijgeven als de wind wegvalt.

Ook de relativering van het succes van het Duitse energiebeleid snijdt geen hout. In 1998 was het aandeel duurzame elektriciteit in Duitsland 4,8 procent en in Nederland 3,8 procent. In 2007 was dat aandeel bij onze oosterburen pijlsnel gestegen naar 15,1 procent, het dubbele van Nederland (7,6 procent). Inmiddels heeft Nederland zijn achterstand iets ingehaald dankzij stimulerend subsidiebeleid. Juist dat beleid stellen De Jong en Veuger, in navolging van demissionair minister Van der Hoeven, ter discussie. Daarmee wordt het voorzichtig opgebouwde vertrouwen bij de duurzame energiesector de nek omgedraaid.

De Jong en Veuger vinden dat Nederland zich moet richten op windenergie op zee. Dat is een goed plan. De vraag is alleen hoe de heren dat zonder de door hen verfoeide subsidies willen realiseren. Windenergie op zee is pas rendabel bij een CO2-prijs van meer dan 150 euro per ton. De huidige CO2-prijs in het EU-emissiehandelsysteem is slechts een tiende daarvan. Die CO2-prijs moet daarom omhoog middels een CO2-tax. Dan kunnen de subsidies omlaag en komen de kosten daar te liggen waar het ook pijn moet doen: bij de vervuilers.

Willem Verhaak

Milieudefensie