Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Herstel arbeidsmarkt VS is reëel

De put van de Amerikaanse recessie is toch niet zo bodemloos gebleken als hij aanvankelijk leek. Dat zou je althans kunnen concluderen op grond van de werkloosheidscijfers over de maand maart. De eerste redelijke stijging van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten sinds november 2007 duidt erop dat het herstel van de arbeidsmarkt reëel is en dat een werkloosheidscijfer van 12 procent is vermeden. Maar de toename van het aantal langdurig werklozen, in samenhang met een daling van het reële loon, wijst op een traag herstel, waarbij het ‘normale’ werkloosheidscijfer voortaan hoger zal zijn dan voorheen.

De stijging van het aantal arbeidsplaatsen in maart met 162.000 omvatte slechts 48.000 (tijdelijke) banen in het kader van de komende volkstelling, zodat de netto groei van de werkgelegenheid in de particuliere sector aanzienlijk was – voor het eerst sinds november 2007 weer boven de 100.000. Net als in februari steeg vooral de tijdelijke werkgelegenheid, die wordt gezien als een toonaangevende indicator van de toekomstige werkgelegenheidsgroei. Het aantal banen in de gezondheidszorg steeg ook snel, wellicht als gevolg van de goedkeuring door het Congres van de hervormingsvoorstellen van president Obama, waardoor een einde werd gemaakt aan de onzekerheid op dit terrein. Maar de werkgelegenheid in de sectoren voor informatietechnologie en financiële dienstverlening daalde, wat erop duidt dat de vroegere groeimotoren van de economie nog niet lekker draaien.

Onrustbarender was de stijging van het aantal langdurig werklozen met 414.000 – meer dan het dubbele van de stijging van het aantal arbeidsplaatsen. Dit kan deels de weerspiegeling zijn van de daling met 210.000 van het aantal ‘ontmoedigden’, want als die weer werk gaan zoeken, komen ze eerst in het vakje ‘langdurig werklozen’ terecht.

Maar de netto stijging van het aantal langdurig werklozen, dat vorig jaar ruim is verdubbeld, duidt erop dat het nog lang zal duren voordat iedereen zal profiteren van de opleving van de economie. Net als in de jaren dertig (maar wel in mindere mate) zou dit kunnen leiden tot een aanzienlijk residu van mensen wier vaardigheden zijn ‘verwelkt’, waardoor zij nooit meer aan de slag zullen komen.

De daling van het uurloon wijst eveneens op een structurele verandering van de Amerikaanse economie, die niet zo snel meer ongedaan kan worden gemaakt. Nu de werkloosheid hardnekkig hoog blijft en de concurrentie vanuit de ontwikkelingslanden stevig is, zullen de dagen van een gestage groei van de levensstandaard slechts moeizaam terugkeren.

Toch is het nieuws op de keper beschouwd goed. De werkgelegenheidstrend is duidelijk positief – en een verdere stijging van de werkloosheid naar een niveau dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen lijkt onwaarschijnlijk. De periode waarin de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, de rente op bijna nul zal willen houden is vrijwel zeker korter geworden.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com