Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Cultuur

Hans van Baalen en de vrijheid

Hans van Baalen wil dat we vrij zijn van, in plaats van vrij zijn om, in zijn artikel tegen een Europees zwangerschapsverlof (nrc.next, 1 april). Vrij van Europese betutteling, vrij zijn van werkgever en overheid om zelf keuzes te maken. Hij vindt dat echtparen zelf keuzes moeten maken over de verdeling van de zorgtaken en dat niet op de overheid of werkgevers moeten afwentelen. Maar op basis waarvan kunnen echtparen dan die keuzes maken?

Er zijn vrijwel geen faciliteiten, noch vanuit de overheid noch vanuit werkgevers, die het mogelijk maken om die keuzes te maken.

Als man kun je kiezen om 16 weken niet aan het werk te gaan of om een half jaar vaderschapsverlof op te nemen. Maar ja, die vervelende consequenties voor de carrière. Als man kun je ook kiezen om drie dagen per week te werken, maar ja, alweer die vervelende consequenties.

Het gros van de werknemers bevindt zich niet in de luxepositie van financiële onafhankelijkheid dat ze zomaar voor ouderschapsverlof kunnen kiezen: de werkgevers bieden die mogelijkheid maar zeer beperkt.

Het punt waarop ik het misschien wel eens ben met Van Baalen, is dat dit feitelijk niet op Europees niveau geregeld moet worden, omdat het gros van de werknemers arbeid verricht in één lidstaat. Maar dat neemt niet weg dat het onderwerp wél op nationaal niveau geregeld moet worden. Ik ben liever vrij om, dan vrij van.

Eugène Tonino

Aerdenhout