Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkiezingen

Britten kiezen op op 6 mei nieuw Lagerhuis

De Britten gaan op 6 mei naar de stembus. Premier Gordon Brown heeft vanmorgen koningin Elizabeth verzocht het Lagerhuis te ontbinden om hiervoor de weg vrij te maken. De vorige keer was in 2005.

De jongste peilingen geven de Conservatieve oppositie onder leiding van David Cameron nog steeds een voorsprong, al is die de laatste maanden aanzienlijk geslonken. De Tories staan hoe dan ook voor een zware opgave. Ze hebben 196 zetels, tegen Labour 345, op een totaal van 646 Lagerhuiszetels. Om een absolute meerderheid te behalen, moeten de Conservatieven er ten minste 128 in het Lagerhuis bij winnen. Dit zou de grootste ommezwaai sinds 1945 betekenen.

Veel analisten houden rekening met een parlement zonder duidelijke winnaar, waardoor een minderheidsregering of een coalitieregering nodig zou zijn. In dat geval zou er een sleutelrol zijn weggelegd voor de derde partij van het land, de Liberaal-Democraten onder leiding van Nick Clegg.

Na de aankondiging van de verkiezingsdatum hield Brown de Britten voor dat ze het nog aarzelende economische herstel niet in gevaar moeten laten brengen door mensen die het land weer terugduwen in de recessie. Een toespeling op de Conservatieven, al noemde hij die niet bij naam.

Tory-leider Cameron op zijn beurt sprak vanmorgen van de „belangrijkste verkiezingen in een generatie”. Het land heeft na dertien jaar Labour-bewind een nieuw begin nodig, juist om de economie weer op gang te krijgen. Alleen de Conservatieven zijn daartoe volgens hem in staat.

De campagne zal anders zijn dan bij voorgaande verkiezingen. Zo zullen er voor het eerst drie uitgebreide tv-debatten zijn, waarin Brown, Cameron en Clegg de krachten meten. Voorheen lieten de verschillende leiders zich altijd afzonderlijk voor de televisie ondervragen.

Een andere belangrijke factor is de nawerking van het declaratieschandaal van vorig jaar. Toen werd duidelijk dat veel Lagerhuisleden misbruik hadden gemaakt van uitzonderlijk ruime declaratieregels om hun inkomen aan te vullen. Juist hierdoor is het cynisme van veel Britten over hun politici, dat toch al wijdverbreid was, verder aangewakkerd. De vraag is of hun onbehagen zich uit in proteststemmen dan wel in thuisblijven op 6 mei. Brown beloofde vanmorgen „een nieuw contract" tussen de Britten en hun vertegenwoordigers om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Vele tientallen parlementariërs keren niet terug. Daardoor zullen er hoe dan ook meer nieuwe gezichten opduiken in het Lagerhuis dan na vorige verkiezingen.