Verschil in intelligentie is ongewenst, dus een taboe

In NRC Handelsblad van 25 maart wordt pijnlijk duidelijk aangetoond dat laagopgeleiden in Nederland gemiddeld korter leven. De indeling van populaties naar hun opleidingsniveau is een wijdverbreid eufemisme voor de onderliggende oorzaak van die opleidingsverschillen: de zo ongewenste en dus getaboeïseerde verschillen in intelligentie. Dit eufemistisch omzetten van gegeven verschillen in talent naar verschillen in onderwijsresultaat – het gaat om groepstendensen, niet om individuen – maakt dat de gerechtvaardigde, maar onrealistische droom in stand gehouden wordt dat de maatschappelijke verschillen, die onder meer tot uiting komen in de gemiddelde levensduur, zouden verminderen bij een beter onderwijssysteem. Schrijnend blijft dat degenen die het minst bedeeld zijn met intelligentie na een sober leven gemiddeld ook nog korter leven en daarmee de samenleving veel geld besparen aan ouderenzorg en ziektekosten.

Dolph Kohnstamm

Amsterdam

    • Dolph Kohnstamm