'Verbied boerka en niqaab niet'

Het hoogste Franse bestuursorgaan heeft de Franse regering gisteren geadviseerd geen volledig verbod op het dragen van boerka’s en niqaabs in te voeren. Volgens de Raad van State druist een verbod van islamitische gezichtssluiers in tegen de grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Premier Fillon had het bestuursorgaan in januari om advies gevraagd hoe de regering de sluiers het beste kan verbieden. Een partijgenoot van president Sarkozy zei gisteren dat het goed mogelijk is dat het advies bij het maken van de wet genegeerd zal worden. (BBC)