Torn aan H-woord, maar voorzichtig

In het artikel van Arend Jan van Soelen (Opinie, 24 maart) staan de gebruikelijke clichés omtrent het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek: een omvallende huizenmarkt, instortende binnenlandse bestedingen en de daaruit volgende ongetwijfeld verschrikkelijke crisis. Echter, uit ervaringen uit het buitenland blijkt dat een geleidelijke beperking veilig kan. In Engeland is vanaf 1979 de hypotheekrenteaftrek in 25 jaar uitgefaseerd. Dat is zonder problemen verlopen. Daartegenover staat wel Zweden: in 1991 is daar in vrij korte tijd de hypotheekrenteaftrek afgebouwd, met grote macro-economische consequenties. Dat een geleidelijke invoering voor banken niet tot problemen leidt komt doordat de meeste hypotheken deels zijn afgelost, waardoor de tegenwaarde groter is dan het geleende bedrag. Van Soelen’s berekening wat betreft de balanspositie van banken is dan ook ronduit misleidend. Voor huiseigenaren is, zolang men in een woning woont, de waarde niet relevant. Pas bij verhuizen wordt de waarde van een woning belangrijk. De meeste mensen verhuizen echter naar een groter en duurder huis, waardoor ze bij een waardedaling een netto voordeel hebben. Zowel de Nederlandse Bank, de OESO als het IMF stelt dat het Nederlandse systeem op de lange termijn niet houdbaar is. Kortom: de hypotheekrenteaftrek beperken? Liever vandaag dan morgen!

Sjoerd Hardeman

Amsterdam

    • Sjoerd Hardeman