OM moet getuigen na eerdere blunder

De twee officieren van justitie die verantwoordelijk waren voor vervolging van elf verdachten van mensenhandel in de zogeheten Raptus-zaak worden door het gerechtshof in Den Bosch opgeroepen als getuigen. Dat heeft de voorzitter van de meervoudige strafkamer van het hof vanochtend besloten.

Het oproepen van verantwoordelijke officieren van justitie in een strafzaak in hoger beroep mag van de Hoge Raad alleen in „zeer uitzonderlijke situaties”. Dat blijkt uit het zogeheten Zwolsman-arrest uit 2003. Vorig jaar juli oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat het Openbaar Ministerie in de Raptus-zaak zoveel blunders had begaan, dat het recht op vervolging was verspeeld.

Daarbij ging het onder meer om het achterhouden door het OM van relevante dossiers voor de verdediging over een beschermde getuige en de verklaringen die hij had afgelegd. Dat dossier werd aan de rechtbank verstrekt, maar voorzien van het verzoek om het te vernietigen en de inhoud ervan uit het strafdossier te houden. De rechtbank zag zichzelf in een positie geplaatst waarin „aan haar integriteit getwijfeld kon worden”.

Met het oproepen van de betrokken officieren als getuige hoopt het gerechtshof in Den Bosch duidelijkheid te krijgen over de vraag wat er precies gebeurd is met die dossiers en het verzoek om die te vernietigen.

De verdediging had ook gevraagd om de rechters als getuigen te laten optreden, maar dat verzoek heeft het gerechtshof afgewezen. Die rechters zouden zich dan in het openbaar moeten uitspreken over de motivering en de inhoud van hun beslissing. Bovendien, aldus het hof, „zouden onbedoeld de opvattingen die de rechters tegenover elkaar hebben uitgesproken in de raadkamer, onthuld kunnen worden”.

Het hof heeft wel ingestemd met het verzoek van de verdediging om nog een derde officier als getuige te horen. Dat is de landelijk officier van justitie die verantwoordelijk is voor het getuigenbeschermingsprogramma. Op 28 mei wordt de zaak voortgezet.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel OM moet getuigen na eerdere blunder (31 maart, pagina 3) wordt melding gemaakt van het zogeheten Zwolsman-arrest van de Hoge Raad uit 2003. Dat moet zijn: uit 1995.