Obama staat boren voor de kust toe

De regering van president Obama wil grote delen van de zeebodem voor de Amerikaanse oostkust en mogelijk ten noorden van Alaska openstellen voor de winning van olie en aardgas.

Daarmee komt een einde aan een boorverbod in de meeste Amerikaanse wateren buiten de Golf van Mexico. Dat verbod is ruim twintig jaar van kracht.

Het plan voor uitbreiding van olie- en gasexploratie op zee, bedoeld om de afhankelijkheid van buitenlandse olie te verminderen, zou vandaag worden aangekondigd door Obama, hebben regeringsfunctionarissen in Washington laten weten. Het bouwt voort op een voorstel van zijn voorganger president Bush die het plan eerder had opgeschort.

Het toelaten van meer offshore-oliewinning is een concessie aan binnenlandse oliemaatschappijen, en een tegenslag voor milieuorganisaties. Als tegemoetkoming wil Obama oliewinning verbieden in de gevoelige Bristol Bay aan de zuidwestkust van Alaska. Dat gebied, waarvoor oliemaatschappijen als Shell interesse hadden getoond, moet worden beschermd.

Een gebied van 68 miljoen hectare voor de kust van de staten Delaware en Maryland zuidwaarts tot aan centraal Florida wordt echter opengesteld voor olie-exploratie. Daarnaast moet het aantal boorplatforms in de Golf van Mexico worden verhoogd. De wateren vanaf de staat New Jersey naar het noorden, en in de Stille Oceaan, blijven gesloten. Maar een gebied van 53 miljoen hectare ten noorden van Alaska wordt mogelijk toegankelijk na onderzoek – een omstreden vooruitzicht.

Volgens het plan van Obama is exploratie op bepaalde voorwaarden, waaronder een afstand van minimaal 80 kilometer vanaf de kust. Het is nog onduidelijk of de gebieden voor de oostkust al in 2011 worden opengesteld, zoals Bush wilde.

Politiek is het voorstel een tegemoetkoming aan de Republikeinen. Zij zijn voor uitbreiding van binnenlandse oliewinning op zee. Obama hoopt in ruil op steun voor zijn milieuwetgeving, met name voor een wetsvoorstel om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2020 met 17 procent terug te dringen. (Reuters, AP)