nrc.nl/ crisiskaart

De werkloosheid stijgt, de begrotingstekorten lopen op. Bekijk op de crisiskaart deze en andere Europese economische indicatoren.