Merkel bracht vredesduif mee naar Turkije

De Duitse bondskanselier bracht Turkije deze week een verzoeningsgezind bezoek. Onder andere ten aanzien van Turks EU-lidmaatschap bleek dat.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gisteren op bezoek in de Blauwe Moskee in Istanbul. Foto AFP German Chancellor Angela Merkel (C) speaks to an unidentified person as she visits the Blue Mosque in Istanbul on March 30, 2010. Merkel toured two landmark monuments of Christianity and Islam in Istanbul during a two-day official visit to Turkey, marred by her vocal opposition to the country's EU bid. Following talks with Turkish leaders in Ankara on March 29, the German Chancellor insisted that the mainly Muslim country's accession talks with the European Union remained "open-ended" with no guarantee of ultimate membership. AFP PHOTO/POOL/TOLGA BOZOGLU AFP

Het bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan Turkije, afgelopen twee dagen, stond vooraf in het teken van wederzijdse fricties maar is in betrekkelijke harmonie geëindigd.

De ‘schoolstrijd’ tussen beide landen, een brisant maatschappelijk en multicultureel thema, is voorlopig bijgelegd. Over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie zei Merkel dat de afspraken zullen worden nagekomen en dat het toetredingsproces „met een open eindresultaat” zal worden gevoerd.

Dat is een ander geluid dan voorheen. Merkel, een christen-democraat, heeft altijd gezegd dat als het aan haar ligt Turkije slechts in aanmerking komt voor een „geprivilegieerd partnerschap”. De conservatieve vleugel van haar partij is tegen Turkse toetreding.

Merkels accentverschuiving lijkt het resultaat van de coalitieafspraken die de nieuwe Duitse regering eind vorig jaar heeft gemaakt. Daarin is weliswaar sprake van een geprivilegieerd partnerschap, maar alleen als ‘nooduitgang’. Haar kritische commentaren vooraf en verzoenende houding in Turkije dienen volgens waarnemers een dubbel doel. Binnenslands bedient Merkel de Duitse kiezers; ter plekke haalt ze de band met Ankara aan.

Het bezoek werd aanvankelijk overschaduwd door uitlatingen van de Turkse premier Erdogan in de Duitse pers. Zijn voorstel om in Duitsland Turkse middelbare scholen te stichten, stuitte op felle kritiek. Het was niet voor het eerst dat de premier zich met de Duitse binnenlandse politiek bemoeide. Twee jaar geleden zei hij in Keulen dat „assimilatie een misdaad tegen de menselijkheid is”. Ook toen opperde Erdogan de gedachte dat in de Bondsrepubliek aparte Turkse scholen moeten komen, waar in het Turks les wordt gegeven.

Merkel reageerde kritisch. Ze vindt dat kinderen in Duitsland principieel naar een Duitstalige school moeten. Dat bevordert de integratie. In de Bondsrepubliek wonen circa 2,5 miljoen mensen met Turkse wortels. Steden als Berlijn en Keulen hebben grote Turkse gemeenschappen. Daar zijn al enkele Turkse scholen, veelal opgericht door ouders die vinden dat hun kinderen op andere scholen een achterstand dreigen op te lopen door slecht onderwijs of versluierde discriminatie. Op de Turkse privéscholen is de eerste taal Duits, de tweede Turks.

De bondskanselier nuanceerde gisteren haar uitlatingen over Turkse scholen. Ze zei ervoor open te staan, „als het maar niet betekent dat Turkse scholieren de Duitse taal verwaarlozen”.

In Istanbul bezocht Merkel g een Duitse school. Tijdens een discussie ging ze in op het plan een Duits-Turkse universiteit in Istanbul te stichten, „een project waar we lang aan hebben gewerkt”. Daar zouden ongeveer vijfduizend Turkse studenten colleges kunnen volgen. Voertaal moet Duits zijn; de docenten zouden uit Duitsland moeten komen. Het ambitieuze onderwijsproject zou nog door het Turkse parlement moeten worden goedgekeurd.

Kortom, het was een verzoeningsgezinde Merkel die Turkije bezocht. Ze had als cadeau voor Erdogan een witte porseleinen vredesduif meegenomen.

Wat de toetreding van Turkije tot de EU betreft, viel op dat de bondskanselier voor het eerst heeft erkend dat haar oude voorstel voor een geprivilegieerd partnerschap „geen goede weerklank vindt” in Ankara en Istanbul.

Het coalitieakkoord van haar regering is wat de Turkse toetreding betreft helder. Het stelt zwart op wit vast dat de „in 2005 begonnen onderhandelingen over toetreding een proces met een open einde zijn, dat geen automatisme inhoudt en waarvan de uitkomst niet vooraf vast staat”. Maar de toetredingsgesprekken gaan wel door. Pas als duidelijk is dat Turkije niet voldoet aan de door de EU gestelde voorwaarden, of als de Unie niet in staat is Turkije op te nemen, zou het geprivilegieerde partnerschap aan de orde komen.

In die geest heeft Merkel haar Turkse gesprekspartners te woord gestaan – en dat was minder geharnast dan voorheen.

    • Joost van der Vaart