KPMG: Nederland goedkoopste

Nederland is de goedkoopste vestigingsplaats in Europa voor buitenlandse ondernemingen.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van accountant- en adviesbureau KPMG naar het vestigingsklimaat in tien landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan en de West-Europese landen.

De onderzochte landen zijn qua kosten vergeleken met de Verenigde Staten. In het onderzoek zijn 27 soorten kosten onderzocht. Ondanks de relatief hoge loonkosten in Nederland zijn bedrijven hier 3,5 procent goedkoper uit dan in de Verenigde Staten en scoort Nederland van de Europese landen het best. Nederland kent een kostenvoordeel van 1,7 procent ten opzichte van Groot-Brittannië, dat in Europa de tweede plaats bezet. Japan en Duitsland blijven de duurste van de onderzochte landen. Zij hebben een kostennadeel ten opzichte van de Verenigde Staten van respectievelijk 7,6 en 2,6 procent. Ondernemingen die op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplaats, zijn het voordeligst uit in Mexico.

„De concurrentiepositie van Nederland in Europa is aanzienlijk verbeterd”, constateert Elbert Waller, hoofd internationale zaken van KPMG. „Twee jaar geleden had Nederland nog te maken met een kostennadeel ten opzichte van Frankrijk en Groot-Brittannië.” In tegenstelling tot andere onderzochte landen scoren de belangrijkste economische centra in Nederland, zoals Den Haag en Amsterdam, zonder uitzondering hoog. Qua bedrijfsactiviteit is Nederland met name aantrekkelijk voor bedrijven die actief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Dit komt door de fiscale stimuleringsmaatregelen. Saillant is dat ondanks deze maatregelen Nederland 1,5 procent van het bruto binnenlands product investeert in onderzoek en ontwikkeling (het OESO-gemiddelde), terwijl de ambitie van het kabinet 3 procent is.

In het onderzoek is gekeken naar de kosten die een ondernemer moet maken bij het opstarten van zijn bedrijf en naar de operationele kosten over een periode van tien jaar. Per sector zijn onder meer de kosten van energie, transport, telecommunicatie en arbeid onderzocht. Het onderzoek wordt meegefinancierd door instellingen die belang hebben bij buitenlandse investeringen in Nederland. „Deze sponsoring maakt het mogelijk dat Nederland meedoet in het onderzoek”, zegt Elbert Waller. „Het heeft uiteraard geen invloed op de resultaten.”