Kort nieuws Binnenland

Islamitisch College tekent bezwaar aan tegen sluiting

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 31 maart. Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) gaat bezwaar aanteken tegen het besluit van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) om de bekostiging van de middelbare school in Amsterdam-West te stoppen met ingang van 1 augustus. Gisteren bevestigde de staatssecretaris haar eerdere besluit. De school heeft drie achtereenvolgende jaren een te laag leerlingenaantal en een ongunstig rapport van de Onderwijsinspectie. Volgens ICA was de school bezig zich te verbeteren.

‘Gespecialiseerde rechter wenselijk’

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 31 maart. Gespecialiseerde rechters zijn „wenselijk” en zelfs „noodzakelijk” voor de kwaliteit van de rechtspraak. Dat is de conclusie van een onderzoek dat in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak is uitgevoerd. De onderzoekers hebben gekeken naar ervaringen met specialistische rechtspraakvoorzieningen, zoals de Ondernemingskamer. Eén van de belangrijkste argumenten is dat zowel advocaten als officieren van justitie tegenwoordig gespecialiseerd zijn; de rechter moet hieraan gewaagd zijn.

Veebedrijf naast natuurgebied mag

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 31 maart. Veehouders in de buurt van beschermde natuurgebieden kunnen hun bedrijf voorlopig voortzetten, mits hun omgeving tot natuur werd verklaard nadat dat de bedrijven er al waren gevestigd of hun milieuvergunning in bestaande natuurgebieden voor 1994 werd verleend. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een zaak die was aangespannen wegens het verlenen van een vergunning aan een bestaande vleesvarkenshouderij in het Brabantse Heeze-Leende. Volgens de uitspraak is het beleid niet in strijd met Europese regels.

Drie nieuwkomers op kieslijst CU

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 31 maart. De kandidatenlijst van de ChristenUnie (CU), voor de verkiezingen van 9 juni, telt drie nieuwkomers onder de eerste tien plaatsen: de huidige fractiemedewerker Carola Schouten (32 jaar, op plaats 5), milieudeskundige Martine Vonk (35 jaar, plaats 6) en de voorzitter van de ChristenUnie-jongeren IJmert Muilwijk (25 jaar, plaats 10). Alle zittende Kamerleden plus minister André Rouvoet (plaats 1) staan opnieuw op de lijst.

Open brief van katholieken

Den Haag, 31 maart. „Wij schamen ons diep voor de schanddaden die door medekatholieken in het ambt anderen zijn aangedaan. Wij delen de pijn van de slachtoffers van seksueel misbruik en zijn blij met de excuses die zijn aangeboden.” Met die woorden hebben ruim honderd katholieken een open brief ondertekend waarin ze hun zorgen uiten over het seksueel misbruik in de kerk. Dat lieten initiatiefnemers wetenschapper Eric van den Berg en cultuurtheoloog Frank Bosman vandaag weten. (ANP)

Meer gevallen van gonorroe ontdekt

Bilthoven, 31 maart. Soa-centra, waar mensen zich kunnen laten testen op geslachtsziekten, hebben vorig jaar een kwart meer gevallen van gonorroe ontdekt dan in 2008. De afgelopen jaren was juist sprake van een dalende trend, zo meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag. (ANP)