'Klimaatdata niet gemanipuleerd'

Klimaatwetenschappers hebben niet bewust gegevens gemanipuleerd. Dat is de belangrijkste conclusie van een Brits parlementair onderzoek dat vanochtend werd gepubliceerd. Wel is de universiteit van East Anglia volgens de vanochtend gepresenteerde onderzoeksresultaten slordig omgegaan met verzoeken om informatie.

Het onderzoek volgde op de publicatie op internet van honderden e-mails die vorig najaar werden gestolen van de Climate Research Unit, een onderdeel van de universiteit van East Anglia. De lezer zou uit de e-mails de indruk kunnen krijgen dat wetenschappers bewust knoeiden met data om zo klimaatverandering ernstiger voor te stellen dan die in werkelijkheid is.

Volgens de parlementariërs is er geen sprake van manipulatie. Zij concluderen dat bijvoorbeeld het gebruik van het woord ‘trick’ in een van de e-mails alleen werd gebruikt om iets kort te omschrijven. Ook de omstreden zinsnede in de e-mails – ‘hide the decline’ dat letterlijk zoiets betekent als: verberg de neergang, de daling – verwijst volgens het parlementaire onderzoek naar een wetenschappelijke manier om de helderheid van temperatuurgrafieken te verbeteren en niet naar gegoochel met cijfers.

De parlementariërs vinden dat de universiteit de verzoeken om informatie – die wettelijk zijn geregeld – slecht heeft verwerkt. Zij wijten dat echter niet aan de CRU, die te klein is om al die verzoeken tijdig te kunnen verwerken. De universiteit had de gevoeligheid van de verzoeken, vaak door sceptici van het klimaatonderzoek, moeten begrijpen en adequaat moeten reageren.

Daarmee pleit het onderzoek Phil Jones, hoofd van de CRU, vrij. De parlementariërs kunnen zich voorstellen dat hij de bijna dagelijks binnenkomende informatieverzoeken uitlegde als een poging van sceptici om hem het werken onmogelijk te maken.

Later dit jaar worden de resultaten gepresenteerd van een wetenschappelijk onderzoek naar de werkwijze van de CRU en een onderzoek naar de gehackte e-mails.

Het Briste rapport is te lezen via nrc.nl/klimaat