Franse raad tegen algeheel boerkaverbod

De Conseil d’Etat, het hoogste bestuursrechtelijke orgaan in Frankrijk, heeft de regering afgeraden een algeheel verbod op het dragen van niqaab en boerka in te voeren.

Dat blijkt uit het rapport dat premier Fillon gisteren van de raad ontving. Hij had de rechters gevraagd advies gevraagd met de bedoeling „zo ver mogelijk” te gaan bij het weren van gelaatsbedekkende kledij van moslimvrouwen.

In België kreeg het plan om het dragen van boerka en niqaab in het openbaar te verbieden vanmorgen unanieme steun in de parlementscommissie voor Binnenlandse Zaken. Het voltallige parlement beslist er half april over.

In Frankrijk voeren politici en maatschappelijke vertegenwoordigers al maanden een stevig debat over wat in het spraakgebruik een ‘boerkaverbod’ wordt genoemd. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken betreft het verbod mogelijk een kleine tweeduizend vrouwen. Een grote meerderheid van de naar schatting 5 tot 6 miljoen Franse moslims wijst gelaatsbedekkende kleding af.

President Sarkozy maakte er een principiële kwestie van door te verklaren dat in Frankrijk „geen plaats is voor de boerka”, die hij gelijkstelde met „onderwerping van de vrouw”. Een brede parlementaire commissie slaagde er niet in consensus te bereiken.

De Franse raad meent dat een algeheel verbod dat specifiek op moslimkledij gericht is in strijd is met de strikte scheiding van Kerk en Staat. Dat principe „laat niet toe in algemene termen te verbieden dat iemand zijn geloofsovertuiging belijdt”. Bovendien dragen volgens het ministerie de meeste vrouwen de niqaab en boerka uit vrije wil, onderstreept de raad.

Het advies oppert wel de mogelijkheid van een „verplichting het gezicht te onthullen” op plaatsen die de wetgever definieert, met het oog op de veiligheid en het bestrijden van fraude. Dit zou verbod zou dan ook maskers, helmen en bivakmutsen betreffen.

Fractieleider Copé van de regeringspartij UMP zei te blijven streven naar een algeheel verbod. Hij wees erop dat de Conseil d’Etat ook het zichtbaar dragen van religieuze symbolen op openbare scholen had ontraden en dat het ‘hoofddoekverbod’ er toch kwam.

nrc.nl/wereld:tekst advies en reacties