Flexwerk helpt vrouw

Om vrouwen te stimuleren meer te gaan werken, moet er een wettelijk recht op flexibel werken komen. Ook moet de aanrechtsubsidie – de algemene heffingskorting die niet-werkenden fiscale voordelen biedt – binnen vijf jaar worden afgeschaft. Dit concludeert de Taskforce DeeltijdPlus in zijn eindrapport, dat voorzitter Pia Dijkstra gisteren aan het kabinet, vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW overhandigde. De taskforce is twee jaar geleden door hen ingesteld om te onderzoeken hoe meer vrouwen aan het werk geholpen kunnen worden.

Flexibiliteit is het belangrijkste woord in het rapport. Basisscholen en kinderopvang moeten worden samengevoegd en ouders moeten makkelijker gebruik kunnen maken van de opvang. Openingstijden van winkels, overheidsloketten en medische voorzieningen moeten ruimer worden. De taskforce hoopt dat vrouwen zorgtaken makkelijker kunnen combineren met een baan, en zo gestimuleerd worden meer te gaan werken.

„Juist nu Nederland te maken krijgt met een structurele krapte op de arbeidsmarkt”, verklaart taskforce-lid Marjan van Noort. „Ook om sociale voorzieningen als de AOW in de toekomst te kunnen blijven bekostigen, moeten we meer mensen aan het werk helpen.” 74 procent van de werkzame vrouwen werkt nu minder dan 34 uur per week. 59 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking heeft een baan.

Commentaar: pagina 7