Opinie

    • Paul Luttikhuis

Eerste eerherstel voor Phil Jones

Het Britse parlement normaal en onverlicht tijdens Earth hour op 27 maart. (Foto Reuters)Het Britse parlement normaal en onverlicht tijdens Earth hour op 27 maart. (Foto Reuters)

Heel verrassend zijn de conclusies van het Britse parlementair onderzoek naar de klimaatwetenschap niet. Politici besloten ook hun zegje te doen over twijfel die is gerezen over het klimaatonderzoek en – voor hun belangrijker – over het daaraan gekoppelde beleid.

Dus organiseerden ze begin deze maand een hoorzitting waarin verschillende kampen aan het woord kwamen. Ook Phil Jones, het hoofd van de Climate Research Unit (CRU) van de universiteit van East Anglia. Bij dit kleine onderzoekscentrum in het hart van de klimaatwetenschap begon afgelopen najaar de onrust, na de ‘diefstal’ van honderden e-mails.

Kort samengevat komen de politici tot de volgende conclusies:

  • de wetenschappers hebben niet geknoeid met de data.
  • de communicatie had een stuk beter gekund.

Als er door de politici al met een beschuldigde vinger wordt gewezen, dan is dat in de richting van de universiteit van East Anglia. Die heeft een verkeerde inschatting gemaakt van de betekenis van de verzoeken om informatie, die in de tweede helft van vorig jaar bijna dagelijks binnenkwamen.

Niet alleen waren de verzoeken gerechtvaardigd op basis van de Freedom of Information Act (FOIA), de universiteit had, zeggen de politici, ook de explosiviteit van de verzoeken (veelal van klimaatsceptici) moeten doorzien en dus adequaat moeten reageren. Het universiteitsbestuur had meer oog moeten hebben voor ‘the potential to damage the reputation of the climate science and the scientists involved’, zoals het onderzoeksrapport schrijft.

Phil Jones, die tijdelijk is teruggetreden in verband met de affaire, krijgt van de politici een soort van eerherstel. Ze zijn opvallend begripvol voor zijn frustratie over alle verzoeken om informatie:

We believe that the focus on CRU and Professor Phil Jones, Director of CRU, in particular, has largely been misplaced. Whilst we are concerned that the disclosed e-mails suggest ablunt refusal to share scientific data and methodologies with others, we can sympathise with Professor Jones, who must have found it frustrating to handle requests for data that he knew – or perceived – were motivated by a desire simply to undermine his work.

Het rapport is niet het laatste woord over de kwestie. Er komt nog een onafhankelijke ‘Climate Change Email Review’ en de universiteit heeft zelf een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de wetenschappelijke basis van het klimaatonderzoek door de CRU. Voor Jones is waarschijnlijk vooral de uitslag van dat laatste onderzoek van groot belang.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis