Advies: Leefbaar niet in college Rotterdam

Een coalitie van PvdA, D66, VVD en CDA heeft de meeste kans van slagen in het gepolariseerde Rotterdam. Tot die conclusie komt oud-minister Pieter Winsemius vanmiddag na gesprekken met alle acht lijsttrekkers.

PvdA, D66, VVD en CDA bezetten samen 25 van de 45 zetels. Winsemius’ advies betekent dat Leefbaar Rotterdam, net als de PvdA goed voor veertien zetels, voorlopig buitenspel staat. Leefbaar-lijsttrekker Marco Pastors kondigde eerder aan de Rotterdamse politiek te verlaten als zijn partij niet zou mogen deelnemen aan het nieuwe stadsbestuur. De PvdA weigert sinds afgelopen najaar met „het geradicaliseerde Leefbaar” samen te werken.

Mochten de onderhandelingen tussen de vier beoogde coalitiepartners mislukken, dan zou volgens Winsemius de ‘rechtsmiddenvariant’ onderzocht moeten worden: Leefbaar, CDA, VVD en D66. Die combinatie steunt op eenzelfde krappe meerderheid van 25 zetels. Een derde optie is een linkse coalitie met PvdA, D66, GroenLinks en een vierde partij (CDA, VVD of SP).

In een poging de tweedeling in Rotterdam te doorbreken, heeft Winsemius bij alle fracties aangedrongen op een ‘coalitie van stedelijke eenheid’. Daarin zouden de aartsrivalen PvdA en Leefbaar moeten samenwerken met CDA, VVD en D66. Volgens Winsemius zou deze centrum-rechtse variant (39 van de 45 zetels) recht doen aan de stembusuitslag en bovendien de verdeeldheid in Rotterdam tegengaan. Zijn pleidooi sluit aan op een eerdere oproep van onder anderen de Rotterdamse politicoloog Rinus van Schendelen.

Deze regenboogcoalitie, die vooral op de steun van D66 (vier zetels) kon rekenen, stuitte tot nog toe op verzet van de PvdA-fractie. Slechts twee van de veertien fractieleden durfden het avontuur met Leefbaar wel aan. Lijsttrekker Dominic Schrijer stond niet afwijzend tegenover een brede coalitie, maar had moeite met het feit dat de twee linkse partijen, GroenLinks (drie zetels) en de SP (twee), werden uitgesloten.

Volgens Winsemius vinden de meeste partijen dat een coalitie van de twee grote blokken het meeste recht doet aan de verkiezingsuitslag. Maar, schrijft hij, „een aantal voegt er onmiddellijk aan toe dat de haalbaarheid en de houdbaarheid van zo’n college wel eens beperkt kan zijn”.

De combinatie PvdA, CDA, VVD en D66 noemt Winsemius „een speelbare kaart”. Hij plaatst ook vraagtekens: „Gaat deze coalitie de doorbraken maken die noodzakelijk zijn? Is ook de verbinding met de Leefbaar-achterban voldoende gewaarborgd?”

    • Mark Hoogstad