Van der Hoeven: stop subsidie groene stroom

De subsidies voor duurzame energie moeten op een nieuwe leest worden geschoeid. Dat zegt demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) aan de vooravond van het twaalfde International Energy Forum in Mexico. Van der Hoeven wil een einde maken aan de exploitatiesubsidies, maar wel innovatie stimuleren.

In Nederland wordt het opwekken van groene stroom gesubsidieerd door de exploitanten van windmolens gedurende een reeks van jaren een subsidie te geven, die het verschil tussen de marktprijs van elektriciteit en de kosten van alternatieve opwekking goed moet maken. „Dat kun je echt niet tot Sint Juttemis blijven doen”, zegt Van der Hoeven in een videovraaggesprek op de website van het ministerie van Economische Zaken. „Het betekent dat het bedrijfsleven rustig achterover kan leunen, want het wordt toch betaald door de overheid.”

De minister vindt dat het bedrijfsleven „moet worden uitgedaagd” tot innovatie waardoor de subsidie uiteindelijk overbodig is. Met de subsidiëring van het verschil tussen de marktprijs en de kostprijs van groene stroom is volgend jaar een bedrag van 900 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag loopt, bij de huidige marktprijs, op tot 9,6 miljard euro in 2020.

De minister streeft naar een nieuwe combinatie van internationaal beleid, industriebeleid en innovatiebeleid. Ze vindt dat Nederland een keuze moet maken voor windenergie en bio-energie.

Ook Alexander Rinnooy Kan, SER-voorzitter en lid van het Innovatieplatform, vindt dat er gekozen moet worden voor duurzame energie. „Je moet keuzes durven maken op deelterreinen waar Nederland extra kansrijk is”, zei hij gisteren in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. In Denemarken is die keuze al gemaakt en heeft het land een toppositie verworven op het terrein van windmolentechnologie. Nederland staat op de zeventiende plaats in de duurzame energierangorde.

Verder pleit Van der Hoeven voor een verdere energiebesparing in de industrie. „Daar is nog een wereld te winnen.” Om nog meer energie te besparen, hebben de bedrijven kapitaal nodig voor innovatieve investeringen. De overheid zou volgens haar een steuntje in de rug kunnen geven met garanties of kredieten. Tijdens het International Energy Forum treffen de energieministers elkaar. Van der Hoeven hoopt dat het resultaat van de bijeenkomst een actieplan zal zijn om de stabiliteit van de oliemarkt te bevorderen en prijsschommelingen te voorkomen.