'Supertaskers' zeldzaam

Circa 2,5 procent van de automobilisten kan tegelijkertijd luisteren, nadenken, praten én autorijden zonder dat een van die dingen onder het multitasken lijdt. Die mensen kunnen dus zonder gevaar bellen in de auto. Maar de Amerikaanse psychologen benadrukken dat de kans dat u daar toe behoort nogal klein is (circa 2,5 procent dus). De meeste chauffeurs overschatten hun rijvaardigheid en aandachtsspanne. De psychologen lieten 200 proefpersonen in een autosimulator reageren op een virtuele auto voor hen, die vaak abrupt remde, terwijl ze via een ‘oortje’ een eenvoudige taak moesten uitvoeren met woordjes onthouden en simpel rekenen. Vijf van de proefpersonen (3 mannen, 2 vrouwen, maar dat sekseverschil is statistisch wellicht niet significant) scoorden zeer goed op de taak zonder dat hun reactievermogen verslechterde. Wat deze ‘supertaskers’ anders doen, en of dat te leren valt, is niet bekend. De studie staat binnenkort in Psychonomic Bulletin and Review. (NRC)