Spitten in bagger uit Leidse grachten

Potten, scherven, munten, bankpasjes (op de foto een CJP-pasje) en vooral heel veel fietswrakken. Leiden maakt de stadsgrachten schoon. De bagger wordt afgevoerd naar de Maasvlakte in Rotterdam, waar archeologen het vervuilde slib (18.000 kuub) in opdracht van de gemeente Leiden doorzoeken op voorwerpen van oudheidkundige waarde. Een sigarendoos, vermoedelijk afkomstig uit de zeventiende eeuw, is tot dusver een van de meest opvallende vondsten. De bagger verdwijnt in de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie in de haven. Dagelijks rijden zo’n tien vrachtwagens van Leiden naar de Maasvlakte. Foto NRC Handelsblad, Leo van Velzen Maasvlakte, 23-03-2010. Verontreinigd slib uit de grachten van Leiden wordt op de maasvlakte nagekeken op eventuele archeologische voorwerpen. Foto Leo van Velzen NrcHb.