Wel een humaan uitzetbeleid

De schrijvers van het opiniestuk ‘Keihard asielbeleid krijgt zelfs steun van links’ (Opinie, 22 maart) geven een vertekend beeld van de werkelijkheid. Volgens de auteurs voert Nederland een inhumaan uitzetbeleid. Het tegendeel is waar. Immigranten met weinig kans op een verblijfsvergunning mogen op kosten van de staat een vak leren. Wanneer iemand, na vele beroepsprocedures, uiteindelijk niet in Nederland mag blijven, krijgt hij twaalf weken de tijd zelf te vertrekken. Nederland regelt reisdocumenten, vervoer en geeft een zak geld mee (tot 2500 euro). Nederland had haar soevereiniteit met betrekking tot immigratie nooit aan Europa moeten afstaan. Dan hadden we nu, net als Denemarken, zelf kunnen bepalen wat de grenzen zijn van een humaan beleid.

Johan Huizenga

Zwaagwesteinde

    • Johan Huizenga