Vrijheidsdenken

Rosanne Hertzberger voedt met haar ondoordachte pleidooi voor een Nederlandse variant van het ‘Amerikaanse vrijheidsdenken’ (Opinie, 24 maart) de aloude illusie dat het verlagen van belastingen leidt tot het toenemen van de individuele vrijheid. Om die veronderstelling onderuit te halen, hoeven we slechts te kijken naar de vorige Amerikaanse president; een fervent voorstander van tax cuts (vooral waar het hogere inkomens betrof), die zich te pas en te onpas uitsprak tegen zaken als abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Is dat het vrijheidsdenken waar Hertzberger zo graag ‘een sprankje’ van zou terugzien in Nederland? En dan de infantiele notie dat het verhogen van belastingen een regering, in dit geval die van Obama, ''te machtig'' zou maken. Als dat principe waar is, dan leven de meeste Europese burgers in ronduit tirannieke staten.

Leon Varitimos

Amsterdam

    • Leon Varitimos