Krijgsmacht wil niet bezuinigen, ambities blijven

Nederland moet vasthouden aan een flexibele krijgsmacht, geschikt voor lange missies. Dat zeggen de demissionaire ministers Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) en Verhagen (Buitenlandse Zaken) naar aanleiding van het vanochtend verschenen eindrapport van de zogeheten Verkenningen, dat een toekomst schetst voor de krijgsmacht voor de jaren 2020 tot 2030. Een slecht uitgeruste krijgsmacht is schadelijk voor Nederland, aldus Van Middelkoop. „De basis voor onze veiligheid en daarmee onze welvaart zou wegvallen. Het is niet voor niets dat we een Nederlandse krijgsmacht hebben..”

De ministers pleiten ervoor het Defensiebudget zoveel mogelijk te ontzien bij de vorming van een nieuw kabinet. Aanstaande donderdag presenteren twintig werkgroepen de heroverwegingen. Hierin wordt ook gekeken naar de toekomst van het budget van de krijgsmacht.

De Verkenningen presenteren vier beleidsopties voor een toekomstige krijgsmacht, gebaseerd op voorspellingen. Die staan haaks op de slagkracht van de westerse krijgsmachten, analyseert het rapport. De bevindingen moeten de basis vormen voor politieke besluitvorming.

Van Middelkoop zei vanochtend vast te willen houden aan een breed inzetbare krijgsmacht.

Als Defensie in de toekomst doorgaat op de ingeslagen weg, zal er een jaarlijks tekort ontstaan van 100 à 150 miljoen, becijferden de onderzoekers. Jaarlijks ontvangt Defensie ruim 8 miljard euro. Het is volgens de onderzoekers niet strikt noodzakelijk om het Defensiebudget met 1,5 miljard euro te verhogen of te verlagen, al zou een verhoging van het budget wel „structurele knelpunten in de bedrijfsvoering oplossen”.

Bezuinigingen zouden betekenen dat Defensie op lange termijn niet kan voldoen aan de politieke doelstelling om de krijgsmacht op verschillende manieren in te zetten.

Van Middelkoop benadrukte dat het defensiebudget sinds het einde van de Koude Oorlog met 15 procent is ingekrompen. „Maar de wereld is sinds de val van de muur niet stabieler geworden en de krijgsmacht is vaker dan ooit ingezet. Nederland leeft daarmee al vijftien jaar in een paradox”, aldus Van Middelkoop.

Defensie: pagina 3

Zie het eindrapport op nrc.nl/binnenland