Help de slimme industrie

De Nederlandse overheid moet, naar voorbeeld van Denemarken, sectoren helpen die extra kansrijk zijn, zoals die voor duurzame energie. Dat zegt SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan in een vraaggesprek met deze krant. Denemarken heeft dankzij zulk beleid een sterke positie verworven op het terrein van windmolentechnologie. „Het is lang een taboe geweest, maar je moet keuzes durven maken op deelterreinen”, zegt Rinnooy Kan. Hij is lid van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, ingesteld om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie te versterken. Uit een vandaag verschenen rapport blijkt dat Nederland terrein verliest op het gebied van kennis.

Rinnooy Kan: pagina 11