Eneco krimpt op zakelijke markt

Energiebedrijf Eneco heeft vorig jaar aanzienlijk minder elektriciteit verkocht dan in 2008. Door de economische crisis hebben met name bedrijven en tuinders minder stroom afgenomen. Daar komt bij dat veel bedrijven failliet zijn gegaan, waardoor Eneco 12 miljoen euro extra heeft moeten afschrijven op niet nagekomen contracten.

Eneco boekte over 2009 een winst van 177 miljoen euro, eenderde minder dan een jaar eerder. De daling had voor een belangrijk deel te maken met de lagere transporttarieven die energiebedrijven bij hun klanten in rekening mogen brengen. Toezichthouder De Energiekamer heeft die tarieven verlaagd. Dat scheelde Eneco vorig jaar 60 miljoen euro.

Verder heeft het Rotterdamse bedrijf 25 miljoen euro uitgegeven ter voorbereiding op de verplichte splitsing, waarbij energiebedrijven hun transporttak moeten afsplitsen van de productie- en leveringstak. De splitsing is door de overheid opgelegd aan energiebedrijven, en moet voor 1 januari 2011 zijn afgerond.

Ondertussen stegen de personeelskosten van Eneco. Vorig jaar nam het energiebedrijf een aantal onderdelen over van het duurzame energiebedrijf Econcern, dat failliet ging. Het aantal werknemers van Eneco nam in totaal met eenvijfde toe tot 7.000.

Mede door deze overnames steeg de omzet van Eneco met 5 procent naar 4,9 miljard euro. Ook begon het bedrijf vorig jaar met de levering van gas aan twee elektriciteitscentrales.

Eneco wil zich in de toekomst concentreren op de productie van ‘groene’ stroom. Het bedrijf wil dat in 2012 eenvijfde van alle geleverde stroom uit duurzame bronnen als wind, zon, biomassa en waterkracht komt. In 2020 moet dat 70 procent zijn, en in 2030 100 procent.

Eneco heeft vorig jaar vergunningen gekregen voor de bouw van windparken voor de kust van Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. In verband hiermee zoekt het bedrijf extra financiering. Daarvoor gaat het langs bij zijn publieke aandeelhouders, waarvan de grootste de gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn.