Teldersstichting komt helemaal niet met een andere kijk op de crisis

Het rapport Krachtproef voor het kapitalisme van de Teldersstichting zou een andere kijk op gangbare theorieën over de crisis presenteren (NRC Handelsblad, 17 maart). Waaruit bestaat die andere kijk? Dat vooral de overheid faalde. Die zette banken aan hypotheken te verstrekken aan mensen die ze niet konden betalen. „De overheid brak in in de spontane marktorde en het resultaat was de kredietcrisis. [Wij willen] markten zo veel mogelijk vrijwaren van overheidsbemoeienis”, aldus Frits Bolkestein, een van de mede-auteurs. Dit zou volgens het artikel „vanuit liberaal perspectief een logisch weerwoord [zijn] op de vaak gehoorde kritiek dat neoliberaal kapitalisme de oorzaak is van de crisis”. Verder beveelt het rapport aan dat het toezicht van de overheid strenger en internationaal beter gecoördineerd moet worden. Is dit niet in tegenspraak?

Dit alles is niet anders of nieuw. De roep om beter en strenger toezicht is algemeen. Na de dereguleringen, zo sterk bepleit door datzelfde neoliberaal kapitalisme, is dit alleen een andere kijk voor de VVD. Ook de bewering dat de overheid de banken aanzette hypotheken te verstrekken aan mensen die het niet konden betalen, is niet nieuw. Het is het bekende Amerikaans-Republikeinse antwoord: de overheidsbemoeienis is de oorzaak. Als toelichting wordt gegeven dat de Community Reinvestment Act (CRA) uit de jaren zeventig de boosdoener is. Nu is dit in de afgelopen maanden afdoende ontzenuwd. Research en onderzoek uit vele bronnen maakt duidelijk dat deze CRA nauwelijks invloed heeft gehad en zeker niet de oorzaak kan zijn. Het blijkt een republikeinse mythe die voortdurend door Fox News wordt uitgebraakt. Het is jammer dat de Teldersstichting deze mythe herhaalt en niet de moeite heeft genomen om het waarheidsgehalte te toetsen. Kortom, de overheid is medeschuldig aan de kredietcrisis. Maar niet vanwege haar bemoeienis maar vanwege het ontbreken daarvan.

Martin Philippens

Geleen

    • Martin Philippens