Steun Griekenland is verkeerd signaal

Er is nu tenminste een deal, en die kan Griekenland een broodnodige adempauze verschaffen.

Maar afgezien daarvan is er van alles mis met het compromis over de verlichting van de financiële problemen van het land. Het akkoord van donderdag toonde aan dat de leiders van de lidstaten van de eurozone niet in staat waren de eerste grote crisis te bezweren sinds de introductie van de eenheidsmunt elf jaar geleden. Er is bovendien geen reden om aan te nemen dat zij genoeg van de crisis hebben geleerd om een herhaling van dit eigenhandig teweeggebrachte fiasco te voorkomen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verzette zich tegen iedere vorm van een reddingsoperatie en slaagde erin de verklaring van de leiders van de eurolanden te voorzien van enige stevige bewoordingen. Zij kan die mee naar huis nemen om aan haar kiezers te bewijzen dat ze geen geld heeft verspild aan die onverantwoordelijke Grieken.

Bilaterale leningen van de Europese Unie zullen dus uitsluitend worden verstrekt ‘in uiterste nood’ – wat dat ook moge betekenen voor een land dat al twee maal zoveel moet betalen als Duitsland om zichzelf te financieren. Bovendien zal iedere mogelijke beslissing unaniem moeten zijn, hetgeen betekent dat Duitsland een vetorecht zal houden.

Iedereen hoopt nu maar dat er geen beslissing nodig zal zijn vóór 9 mei, als Merkel cruciale regionale verkiezingen te wachten staan.

De rol van het IMF zal vooral bestaan uit het ter beschikking stellen van goedkoop geld. Het fonds kan Griekenland niet vragen zijn munt te devalueren en zal niet aandringen op een verzwaring van het toch al serieuze plan om het begrotingstekort omlaag te krijgen.

Vanuit Grieks gezichtspunt is dit wellicht het enige goede nieuws van deze overeenkomst: als een derde van het geld uiteindelijk van het IMF zal komen - hetgeen door de Franse president Nicolas Sarkozy werd gesuggereerd – kan zo’n 8 tot 10 miljard euro worden geleend tegen een rente van ongeveer 2,8 procent, waar de huidige rente die Griekenland moet betalen meer dan 6 procent bedraagt.

Maar de Griekse deal houdt een vreselijke boodschap in voor andere eurolanden die in de financieringsproblemen kunnen komen: ga direct naar het IMF, ga niet langs de eurozone, en haal daar geen geld op.

Niet alleen zul je goedkoop geld kunnen krijgen, maar je kunt het Fonds ook je schuldsaneringsplan laten opstellen, zodat je altijd het Fonds de schuld kunt geven.

Pierre Briançon

    • Pierre Briançon