nrc.nl/opinieblog

Het College van Zorgverzekeringen, zoekend naar bezuinigingen, wil dat anticonceptie voor vrouwen ouder dan 21 jaar uit de zorgverzekering gaat. Maar dit is geen bezuiniging, meent gynaecoloog Douwe Verkuyl. Voor abortus wordt immers betaald door de AWBZ. En ook de kosten voor jeugdzorg, bijstand, bijzonder onderwijs en het gevangeniswezen komen uit andere begrotingen.

Wat vindt u? Denkt u ook dat ongewenste kinderen de samenleving op kosten zullen jagen?