Natuurlijk dragen we uit dat zorg ook veel oplevert!

Terecht schrijft Johan Schaberg dat de opbrengsten van zorg spectaculair zijn (NRC Handelsblad, 20 maart). Ook internationaal presteren Nederlandse ziekenhuizen uitstekend. Zo kost ziekenhuiszorg minder dan in omliggende landen. De levensverwachting is vanaf 2002 snel aan het stijgen doordat toen de beperking van ziekenhuisbudgetten werd opgeheven. Daardoor verdwenen wachtlijsten grotendeels en kregen ouderen de zorg die ze behoefden.

Dat Schaberg deze voorbeelden niet opvoert, zij hem vergeven. Maar hij slaat de plank finaal mis als hij uithaalt naar de „talloze beroeps- en belangengroeperingen”, die vooral naar binnen gericht zouden zijn. „Als pleitbezorgers in het publieke domein zijn deze zorgmandarijnen niet te horen.” Wanneer hij zich zou hebben verdiept in de feiten, zou hij hebben geweten dat de ziekenhuisbranche stelselmatig de zorgbaten op de maatschappelijke agenda zet. We dragen uit dat zorg meer oplevert dan het kost, dat de prijsontwikkeling beperkt is, dat de beschikbaarheid van zorg toeneemt en dat de kwaliteit omhooggaat. Daarnaast wijzen we op de positieve economische, maatschappelijke en werkgelegenheidseffecten. Niet voor niets staan de baten van de zorg centraal in ons strategiedocument Nederland Topzorgland. Niet voor niets zoeken wij samenwerking met andere sectoren, werken wij eraan dat de Nederlandse zorg tot de Europese top blijft behoren en vragen we de maatschappij nadrukkelijk aandacht voor de zorgopbrengsten. Vorige week zaterdag zagen 200.000 mensen tijdens de landelijke open dag waartoe ziekenhuizen in staat zijn. Wie is er hier eigenlijk naar binnen gericht? Wij of columnistenmandarijn Schaberg?

Roelf H. de Boer

Voorzitter NVZ vereniging van ziekenhuizen

    • Voorzitter Nvz Vereniging van Ziekenhuizen
    • Roelf H. de Boer