Lapmiddelen tegen de babysterfte

Wetenschapsbijlage, 20-03-10

Dokter Van der Post weet niet precies waarom de babysterfte in Nederland hoger is dan in andere landen. Het zou kunnen komen door suboptimale zorg, op latere leeftijd zwanger worden en roken en drinken tijdens de zwangerschap. Dokter Van der Post vergeet de belangrijkste oorzaak en dat is de gynaecoloog in Nederland zelf. In Nederland wordt – in tegenstelling tot andere landen – zwangerschap nog niet als een ziekte behandeld. Terwijl in 2005 reeds de rapporten naar buiten kwamen dat de babysterfte in Nederland significant hoger ligt dan in andere landen, wordt hier nog steeds doorgemodderd. Terwijl in andere landen rust wordt gepredikt en stress-situaties (bijvoorbeeld op het werk) moeten worden voorkomen, geven gynaecologen in Nederland hun patiënten willens en wetens het advies om vooral gewoon door te werken. Als je je goed voelt, kun je gewoon alles doen. Het kan worden gekenschetst als moord met voorbedachten rade. Vorig jaar hebben wij een tweeling gekregen die met 24 weken werd geboren. Er werd geen enkele moeite gedaan om ze in leven te houden. Ze zijn kort na de geboorte overleden. Gerookt en gedronken tijdens de zwangerschap, natuurlijk niet! Suboptimale zorg kan het ook niet worden genoemd. Met besparingen en tijdgebrek heeft het ook niet te maken. Het volledig verkeerd inschatten van risico’s, lichtzinnigheid en slordigheid was het wel. In Nederland volgt een gynaecoloog alleen nog een standaard protocol. Zelf nadenken is er niet meer bij. Doktoren in landen als Duitsland, Spanje, Polen en de Verenigde Staten kijken ons met ongeloof aan als wij ons verhaal vertellen. Daar wordt bij een tweelingzwangerschap vanaf het eerste moment rust gepredikt en wordt dwingend geadviseerd gelijk te stoppen met werken. De Nederlandse gezondheidszorg is verworden tot dat van een derdewereldland. Niet alleen aandacht voor het kind, of voor de kinderen zoals in ons geval, maar er moet worden gekeken naar het ‘totale plaatje’. Dat betekent dat zowel naar het kind als naar de moeder dient te worden gekeken. In Nederland wordt naar de gezondheid van de moeder niet gekeken, de helft van wat gebeurt tijdens de zwangerschap wordt zodoende gemist. De gynaecoloog in Nederland zou eerst eens zelf in de spiegel moeten kijken, voordat gewezen wordt naar externe oorzaken. Het zou een deel van de babysterfte in Nederland voorkomen.

Erwin Duits

Castricum

    • Erwin Duits