Wellink: kom niet aan aftrek

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank vindt dat er nu niet moet worden ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek. „Je kunt er nu wel een besluit over nemen, maar je moet er niet mee aanvangen in een zwakke woningmarkt en als je het wel doet moet er een lange overgangsperiode zijn”, zei Wellink gisteren. „Als je mij vraagt of dit het ideale moment is ermee te beginnen, dan is mijn antwoord ronduit nee.” Diverse politieke partijen hebben voorstellen gedaan om de hypotheekrenteaftrek op termijn in te perken of helemaal af te schaffen. Wellink was hier ook altijd voorstander van. (NRC)