Nederland kort

Meer opzegging bij kerk door nieuws seksueel misbruik

Door een onzer redacteuren

Utrecht. Sinds de onthullingen over grootschalig seksueel misbruik van kinderen in katholieke internaten heeft de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) veel meer opzeggingen dan gebruikelijk. Volgens een woordvoerder van de Bisschoppenconferentie is er de afgelopen drie weken een toename van zo’n 550 opzeggingen. Gewoonlijk melden zich wekelijks enkele tientallen mensen af binnen de vergrijsde katholieke gemeenschap. De RKK telde in 2009 zo’n 4,2 miljoen geregistreerde katholieken (gedoopten). In 2000 lag dat aantal nog op 5 miljoen. De oorzaak van het hoge aantal recente opzeggingen is officieel onbekend, omdat de redenen van opgaaf niet staan geregistreerd bij de RKK. „Maar we gaan ervan uit dat er een categorie is die vanwege de onthullingen over misbruik afscheid neemt van onze geloofgemeenschap”, aldus de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie.

Immigratiedienst geeft te veel geld uit

Door een onzer redacteuren

Den Haag. De uitgaven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn structureel te hoog. In 2009 bedroeg het exploitatietekort 34 miljoen euro. De opbrengsten via leges dekken maar eenderde van de kosten. Dat was in 2004 nog tweederde. Dat constateerde de Algemene Rekenkamer gisteren. In een zogeheten terugblikrapport gaat de hoogste controleur van het Rijk na in hoeverre aanbevelingen uit 2005 tot verbetering hebben geleid. De Rekenkamer bracht toen een vernietigend rapport uit. De IND-administratie was een chaos. In 2009, concludeert de Rekenkamer, is de IND telefonisch beter bereikbaar geworden, zijn de klachten afgenomen en de klanten tevredener. Ook worden aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen tijdig behandeld.

CDA: 4,5 miljard besparen op overheid

Den Haag. Om het openbaar bestuur kleiner en slagvaardiger te maken, wil het CDA 4,5 miljard euro bezuinigen. Een speciale CDA-commissie, onder leiding van burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland, stelt dat het aantal ministeries terug kan naar negen, dat van de ruim 430 gemeentes er honderd kunnen verdwijnen, dat zestien van de 26 waterschappen kunnen worden opgeheven en dat de provincies terug moeten naar hun kerntaken. Bij de rijksoverheid kunnen 120.000 ambtenaren verdwijnen. (ANP)

Metro Amsterdam kost ruim 3 mld

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. De Noord-Zuidlijn, die in 2017 klaar moet zijn, zal ruim 3 miljard euro kosten. Dat blijkt uit de raming die Amsterdam gisteren heeft gepubliceerd. Daarmee blijft de metroverbinding vooralsnog binnen de eerdere prognose van ruim 3,1 miljard euro, waarin op advies van de commissie-Veerman een extra bedrag van 500 miljoen was opgenomen. Mogelijk komt er nog een bedrag van ruim 100 miljoen euro bij voor zogeheten ‘kleine-kans-grote-gevolgen-risico’s’.

Serieaanrander door lokagenten opgepakt

Maastricht. De politie heeft gisteren een 21-jarige Maastrichtenaar opgepakt op verdenking van het aanranden van zeker tien vrouwen in de wijk Randwyck in de Limburgse hoofdstad. De man kon worden gepakt nadat de politie onder anderen vrouwelijke agenten in burger en mobiele camera’s inzette. De verdachte heeft inmiddels bekend. De politie vermoedt dat hij nog meer vrouwen heeft aangerand. (ANP)