Nederland & Europa kort

Nederland bereikt waarschijnlijk doel duurzame stroom

DEN HAAG. De Nederlandse doelstelling voor duurzame energie voor dit jaar is binnen bereik. Nederland doet het daarmee goed in vergelijking tot andere EU-lidstaten, maakte de Algemene Rekenkamer gisteren bekend. Binnen de EU bestaat het streven om in 2010 21 procent van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam te produceren. Om dat te bereiken, zijn per lidstaat streefcijfers opgesteld. Voor Nederland is dat 9 procent in 2010. Of Nederland het goed doet als gevolg van subsidieregelingen blijft volgens de Rekenkamer een vraag die pas later kan worden beantwoord. Het gaat dan om regelingen waaronder energieproducenten een vergoeding krijgen van de overheid wanneer ze elektriciteit duurzaam opwekken. (ANP)

Nederland wint zaak over btw voor EU-hof

BRUSSEL. Nederland mag personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan zogeheten Euregio’s vrijstellen van btw. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dat gisteren bepaald. Het verwierp een beroep dat door de Europese Commissie tegen Nederland was ingesteld. Euregio’s zijn grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Nederland geeft voor personeel in onder meer de gezondheids- en onderwijssector vrijstelling van btw dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld. De Europese Commissie vond dat Nederland zich daarmee schuldig maakte aan marktverstoring; het Hof vond dat onvoldoende aangetoond. Volgens een woordvoerder van het EU-hof komt het slechts in 5 tot 10 procent van de gevallen voor dat een lidstaat het voor het hof wint van de Europese Commissie. (ANP)

Brussel: alleen uit de crisis door vrouwen

BRUSSEL. De economie zal pas echt groeien als er evenveel vrouwen op topfuncties zitten als mannen. Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) van de Europese Commissie zei dat gisteren bij de presentatie van een rapport over gelijkheid. Amper een op tien leden van de raad van bestuur van de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven is vrouw. Alle presidenten van de Europese centrale banken zijn mannen. „Uit studies blijkt dat bedrijven waarin vrouwen goed zijn vertegenwoordigd de beste financiële resultaten halen”, aldus Reding. „Ik moedig vrouwen aan om te solliciteren naar topfuncties.” (ANP)