Moslimomroep failliet

Moslimomroep NMO is failliet. De curatoren hebben volgens journalistenvakbond NVJ gisteren het faillissement aangevraagd. Het personeel zou naar verwachting vanmiddag worden ingelicht.

De kleine religieuze zendgemachtigde, die vijftien mensen in dienst heeft, is de eerste omroep die failliet gaat. Op de tegoeden van NMO is beslag gelegd, drie partijen vorderen samen 800.000 euro. Met een surseance wilde het bestuur de bedrijfsvoering veiligstellen tot 1 september 2010, de datum waarop de zendvergunning verloopt. De zendtijd op basis van geloof is door het Commissariaat voor de Media daarna toegewezen aan de nieuwe moslimomroep SMON.

De afgelopen jaren kwam de NMO in het nieuws door conflicten met oud-directeur Frank William, en een bestuurscrisis in koepelorganisatie SVIZ, die de budgetten en de zendtijd verdeelt over de NMO en de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO). Tegen de in 2007 ontslagen William loopt een strafrechtelijk onderzoek op verdenking van corruptie. De NMO heeft dat zelf aangekaart.

De kleine zendgemachtigden op basis van religie of levensovertuiging, waaronder de Joodse Omroep, IKON en Human, maken jaarlijks gezamenlijk 1.057 uur radio en 351 uur televisie. Het Commissariaat stelde onlangs dat bij de kleine omroepen de scheiding tussen bestuur en toezicht onvoldoende is en dat de administratieve organisatie niet deugt.