Kapuscinski

Als we de correspondenten van Nederlandse kranten in Warschau moeten geloven (Boeken, 12.03.10), is de Poolse schrijver-reporter Ryszard Kapuscinski pijnlijk door de mand gevallen. De journalisten baseerden zich op berichtgeving in de Poolse media over Artur Domoslawski, auteur van het boek Kapuscinski Non-fiction. Domoslawski verklaarde het ‘vermenselijken’ van de in Polen heilig verklaarde Kapuscinski tot zijn levensmissie.

In mijn optiek ontaardt die missie. Immers, niet voor niets heeft de uitgeverij ZNAK, die het boek zou uitbrengen, de overeenkomst met Domoslawski ontbonden. En niet voor niets heeft Kapuscinski’s weduwe een zaak tegen Domoslawski aangespannen. De kantonrechter verbood de publicatie van zijn boek niet, maar de rechtszaak wordt voortgezet vanwege zowel de schending van de goede naam van Kapuscinski als op grond van de auteursrechten (zonder toestemming gebruikte citaten uit Kapuscinski’s werk maken deel uit van het boek). Diverse episodes uit het privé-leven van de schrijver schotelt Domoslawski de lezers voor als vaststaande feiten. Zijn relaas over de gezinsrelaties is volkomen onbetrouwbaar – hij heeft nooit met Kapuscinski’s dochter gesproken!

Domoslawski baseert zich op gekleurde verhalen van anonieme personen. Domoslawski gelooft sommige van zijn gesprekspartners op hun blauwe ogen, vooral als hun hersenspinsels aansluiten op zijn eigen vooringenomen stellingen.

Ewa van den Bergen-Makala, vertaalster van het werk van Kapuscinski, Leidschendam (De volledige brief is te vinden op www nrcboeken.nl)

    • Ewa van den Bergen-Makala