Griekse Kerk verzet zich tegen belasting

De aartsbisschop van de Grieksorthodoxe staatskerk, Hieronymos, heeft het voltallige college van 77 bisschoppen voor vandaag bijeengeroepen in verband met de kwestie van de belastingen die de Kerk volgens de nieuwe Griekse belastingwet moet gaan betalen. Gisteren heeft premier Papandreou de langverwachte belastinghervorming (200 pagina’s) bij het parlement ingediend, die de rijken zwaarder belast en voor het eerst ook 20 procent belasting heft over de inkomsten van de Kerk.

De kerkvorst vindt dit veel te veel en hij wijst erop dat banken slechts voor 10 procent worden aangeslagen. Het kerkelijk inkomen zou moeten worden belast na aftrek van de uitgaven, stelt hij. Die stijgen snel, nu meer arme Grieken en immigranten zich wenden tot door de Kerk gefinancierde gaarkeukens en andere filantropische instellingen.

De meeste inkomsten haalt de Kerk uit haar uitgestrekte grondbezit. Veel voormalige kloosters worden verhuurd als hotel of appartementen, maar ook ministeries huren ruimte van de Griekse Kerk. Er is al anderhalve eeuw discussie over de belastingplicht van de Kerk, maar tot nu toe slaagde het instituut erin zich daar grotendeels aan te onttrekken.

Behalve subsidie van de staat waar priesters en bisdommen van betaald worden, ontvangt de Kerk tientallen miljoenen aan donaties, die voortaan ook zullen worden belast. Daarnaast bezit de Kerk een kaarsenmonopolie.

    • F.G. van Hasselt