EU eens over Griekenland

De eurolanden lijken het gisteravond laat eens te zijn geworden over een akkoord over financiële noodhulp aan Griekenland. Tijdens een EU-top in Brussel werden de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel het op op hoofdlijnen eens over een compromis.

Het zou gaan om een gezamenlijke ‘vangnetregeling’ van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het noodlijdende Griekenland moet voor zijn eventuele krediet eerst aankloppen bij het IMF. De andere eurolanden zijn bereid om eventueel een groter bedrag aan de Grieken te lenen. Alle eurolanden zouden dan moeten instemmen.

Volgens een eurocommissaris gaat het om financiële steun ter waarde van maximaal 20 tot 22 miljard euro. Het grootste deel van dit bedrag zou van de Europese landen moeten komen. Het financiële vangnet zou alleen in werking treden als Griekenland om hulp zou vragen doordat het niet via de reguliere weg geld kan lenen.

De grote lijnen van het akkoord waren uitgezet door Sarkozy en Merkel. Zij kwamen voor de EU-top apart bijeen. Een Franse functionaris zei dat Sarkozy en Merkel het eens werden over een „tekst (...) die precies de voorwaarden beschrijft wanneer de eurolanden kunnen worden opgeroepen om in te grijpen”.

Voorafgaand aan de EU-top was er veel onenigheid over wie de Grieken moest gaan helpen met leningen. Frankrijk en de Europese Commissie stelden dat de eurolanden zelf moesten betalen. Maar Duitsland, gesteund door Nederland, wilde een belangrijke rol voor het IMF. (AP, Reuters)