Dubai lijkt uit problemen te zijn

Dubai is waarschijnlijk dichtbij een oplossing voor de nachtmerrie rond de investeringsmaatschappij Dubai World. Als onderdeel van het voorstel om de schuldenlast van 23,5 miljard dollar van het vlaggenschipbedrijf van het emiraat te saneren, is de regering bereid meer dan 10 miljard dollar aan verstrekte leningen om te zetten in aandelen. Bovendien wordt 9,5 miljard dollar aan nieuw kapitaal gestoken in het concern en zijn vastgoeddochter Nakheel. Daardoor kunnen crediteuren hun volledige hoofdsom terugkrijgen. Banken moeten nog steeds een korting op de rentebetalingen aanvaarden, maar het had veel erger kunnen zijn.

De overheid biedt substantiële financiële steun aan beide ondernemingen. Dubai World zal worden geherkapitaliseerd, doordat het emiraat voor 8,9 miljard dollar aan leningen zal omzetten in aandelen en nog eens 1,5 miljard dollar aan vers kapitaal zal investeren, ter financiering van het werkkapitaal en de rentebetalingen. Crediteuren krijgen 100 procent van hun hoofdsom terug, door de uitgifte van nieuwe obligaties met looptijden van vijf en acht jaar.

Bij Nakheel, de aanlegger van de palmvormige eilanden voor de kust van Dubai, zal de regering 1,2 miljard dollar aan leningen omzetten in aandelen. Zo wordt zij volledig eigenaar van het bedrijf. De overheid zal tevens 8 miljard dollar aan nieuw kapitaal investeren, grotendeels om de voltooiing van bouwprojecten te financieren. In ruil zullen crediteuren hun hoofdsom volledig terugkrijgen, binnen een niet gespecificeerde termijn. De houders van Nakheels obligaties die in 2010 en 2011 komen te vervallen, met een gezamenlijke waarde van 1,7 miljard dollar, zullen ook op tijd worden terugbetaald.

De voorstellen zijn echter onvolledig. De regering heeft niet onthuld welke rente de crediteuren ontvangen, en heeft slechts gezegd dat de verzekerde crediteuren van Nakheel iets zullen krijgen dat in overeenstemming is met de interbancaire rente. Alles wat minder is dan wat zij momenteel ontvangen, komt neer op een korting. Ook heeft Dubai niet gezegd of toekomstige verkopen kroonjuwelen zullen omvatten, zoals het belang van 6,3 miljard dollar van Dubai World in havenbeheerder DP World.

Beleggers moeten de regering ook op haar woord geloven dat de voorstellen voldoende zullen zijn om ervoor te zorgen dat Dubai World en Nakheel solvabel zijn en hun rekeningen op tijd zullen kunnen betalen. Het emiraat doet geheimzinnig over de omvang van de schulden van beide bedrijven.

Ondanks deze omissies ziet het saneringsplan van Dubai er veelbelovend uit. Alle 97 banken van het emiraat moeten de overeenkomst goedkeuren. Sommige banken hadden misschien op een volledige genoegdoening gerekend. Maar het zou riskant zijn het plan te verwerpen, omdat Dubai dan zou kunnen besluiten de financiële steun in te trekken, waardoor crediteuren opnieuw tegen luchtkastelen zouden aankijken.

Una Galani

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Una Galani