correcties & aanvullingen

Door een technische fout zijn gisteren in het artikel Geleerd wordt er op de mts allang niet meer (pagina’s 18 en 19) twee kolommen omgewisseld.

Lees het juiste artikel via nrcnext.nl/links

In het bericht Q-koortspoli bezwijkt onder werkdruk in de krant van 25 maart, pag. 8. staat dat er dagelijks 100 mensen naar de poli komen voor een bloedtest. Dat zijn er 20 per week. De reden dat de beste testmethode in de wintermaanden niet is toegepast, is dat er geen nieuwe q-koortsgevallen waren. Dat was niet om tijd te winnen.