Wie jong is en ziek wordt kan het vonnis nog meebeleven

housepainterEen beroepsziekte kun je het best krijgen als je jong bent en lid van een vakbond. Eerder deze maand bevestigde de Hoge Raad dat  Hunter Douglas aansprakelijk is voor de ernstige ziekte van een operator die hem eind 1999 trof. En dat Hunter Douglas toch echt moet betalen. Voor de hoogte van die vergoeding is wel een nieuwe procedure nodig. Marian Schaapman van het bureau Beroepsziekten van de FNV is, blijkens dit bericht, boos over de vertragingstactiek van het bedrijf. De man werd in maart 1999 na elf jaar werken op 34 jarige leeftijd ziek, waarna een lang proces van keuren, herkeuren en soebatten over oorzaak en aansprakelijkheid begon.

In 2006 kende de kantonrechter  de werknemer een voorschot van 35000 EURO toe, omdat zijn klachten hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt werden door de oplosmiddelen waarmee hij als operator moest werken. Hunter Douglas, fabrikant van zonwering en lamellen, ging in hoger beroep en daarna in cassatie. De man leed aan OPS, Organisch Psycho Syndroom, een hersenziekte die met depressie gepaard gaat en ook wel ´schildersziekte´ wordt genoemd. Lees daarover hier informatie van de Hersenstichting. Of hier van de FNV. Of bekijk deze voorlichtingsvideo van de Vereniging van OPS patienten.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A50s1C9thXY[/youtube]

De Hoge Raad maakte deze maand  in dit ultra beknopte arrest korte metten met de bezwaren van Hunter Douglas tegen het arrest van het Hof Den Haag uit 2008. Het bedrijf kreeg een zogeheten art. 81 R.O. uitspraak aan de broek. De klachten van het bedrijf ´nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling´. Dat is nette taal voor een cassatieverzoek dat zo evident overbodig is dat de Hoge Raad daar geen tijd aan hoeft te besteden.

In de conclusie van advocaat-generaal Clementine De Vries Lentsch-Kostense onderaan het arrest, staat  vanaf overweging 10  te lezen waarom. Het bedrijf klaagt dat de rechter had moeten ingaan op een zogeheten bewijs aanbod dat de werkgever deed. Het bedrijf wilde aantonen dat de klachten van de werknemer niet werden veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden. Maar dat hoeft alleen maar, zegt de onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad, als de gestelde feiten voldoende gemotiveerd zijn betwist. En dat was niet het geval. De werkgever erkende dat de operator met oplosmiddelen werkte, dat de man ernstig ziek is geworden en dat er een onderzoeksrapport lag dat een causaal verband daartussen vaststelde. Dat rapport was voldoende betrouwbaar. Verder heeft de werkgever geen medisch tegenbewijs gepresenteerd waarmee de  diagnose van de operator werd betwist ´hetgeen wel van haar verwacht had kunnen worden´. De lagere rechters hebben dus volkomen begrijpelijk geoordeeld dat de werkgever de stelling van de werknemer ´onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken´. Ook staat voldoende vast dat Hunter Douglas geen veiligheidsmaatregelen had getroffen. Dus waar hebben we het over, is de teneur van de conclusie. De advocaat van Hunter Douglas, Mirjam Franke van Streefkerk Advocaten, krijgt van de AG  te horen in welke studieboeken zij de regels over bewijslastverdeling nog eens kan opzoeken. Namelijk in Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 2009, nr. 92. En in W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, 2004, p. 113.

Het oordeel van het Gerechtshof Den Haag uit 2008 was dus volgens de AG bepaald ´niet onbegrijpelijk´, het criterium waarop de Hoge Raad beoordeelt. Die is het daar zo mee eens dat het de zaak afdoet met een pro forma afwijzing: geen inhoudelijke behandeling waard. Einde oefening.

Maar  Hunter Douglas heeft toch weer twee jaar het betalen van schadevergoeding op weten te houden, constateert de FNV bitter. De operator eist nu 335000 euro schadevergoeding. Hij is nu 45 jaar oud.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • Folkert Jensma