Wethouder is niet bang voor rekeningen achteraf

Onlangs had de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels samen met de ambtelijk projectleider van de verbouwing Stedelijk Museum Amsterdam Herman van Vliet een gesprek met NRC Handelsblad over de vertraging die zich voordoet bij de verbouwing van het museum (NRC Handelsblad, 20 maart). Na autorisatie van de uitgewerkte tekst, heeft de redactie het verhaal echter nog redactioneel bewerkt. In de inleiding kwam te staan dat de wethouder de aannemer verantwoordelijk houdt. Ook werd gesteld dat de wethouder zou hebben gezegd dat het project niet duurder zou worden.

Dit is echter niet zo door de wethouder en de projectleider gezegd. De wethouder heeft gezegd dat zij „niet bang is voor rekeningen achteraf”. In het gesprek is door Gehrels gesteld dat de aannemer gehouden wordt aan de afspraken die met hem zijn gemaakt. Er is een zogenoemde mijlpalenplanning opgesteld en daaraan wordt de aannemer gehouden, niet meer en niet minder.

Of er in z’n totaliteit nog kosten voor de gemeente bijkomen, is dit moment nog niet te zeggen. In antwoord op raadsvragen over eventuele meerkosten van het langer bouwen (26 februari 2010), heeft het College van B en W aangegeven dat momenteel de consequenties in beeld worden gebracht.

Zodra daar duidelijkheid over is, wordt de raad daarover geïnformeerd.

M. Otten

Directeur communicatie gemeente Amsterdam

    • Directeur Communicatie Gemeente Amsterdam
    • M. Otten